Dich vu ve sinh cong nghiep Van Phuc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dich vu ve sinh cong nghiep Van Phuc

dich vu ve sinh cong nghiep

Mời quý khách sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp Vạn Phúc

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vệ sinh công nghiệp như:

- Dịch vụ đánh bóng san đá marbel

- Dịch vụ làm sạch biển quảng cáo,sàn nhà, cửa kính

- Dịch vụ diệt côn trùng gây hại

- Dịch vụ cung cấp máy móc, hóa chất

- Dịch vụ làm vệ sinh công nghiệp theo giờ

- Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng

- Dịch vụ giặt thảm-ghế sofa

- Dịch vụ vệ sinh sau khi xây dựng

- Dịch vụ cung cấp nhân viên làm sạch hàng ngày

Mọi quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ thông tin sau hoặc truy cập website của chúng tôi để biết thêm chi tiết

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Vạn Phúc

Số 68 Nguyễn Văn Trỗi - Q. Hà Đông, tp. Hà Nội, Việt Nam

0973.422.114 - 0973.422.115

http://vesinhvanphuc.com

------------------------------------------------------------------------------

--
fuse-devel mailing list
To unsubscribe or subscribe, visit https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/fuse-devel